Psychologische dienstverlening, waar en wanneer dat wenst
© Copyright Pro-talk 2010, all right reserved  |  Disclaimer
Onze kernwaarden
Direct aanmelden
Als u zich direct aan wilt melden, kunt u uw gegevens invullen op het aanmeldformulier.
  • Individuele aanpak
  • Deskundige hulp
  • Laagdrempelig
  • Snelle service
  • Resultaatgericht

Nieuws
Binnenkort start Pro-talk met een nieuwe specialisatie: Online dienstverlening.

Nadere informatie volgt.
NIEUW  Training: Blijvend afvallen  NIEUW                                                                         NIEUW  Training: Triple-Z (Zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfwaardering)  NIEUW
Tarieven

Door middel van discretie, een snelle service en lage tarieven, probeert Pro-talk laagdrempelig en breed toegankelijk te zijn. Iedereen heeft per slot van rekening wel eens een steuntje in de rug nodig. Naast een lage consultprijs is onder bepaalde voorwaarden ook vergoeding mogelijk.

Per 1 januari 2011 worden de volgende tarieven gehanteerd:* Alleen incidenteel mogelijk en voor bestaande klanten.
** Informeer hiervoor naar de mogelijkheden.


Alle bedragen zijn exclusief btw.

Een langere consultduur is in overleg mogelijk. Tarief wordt naar rato berekend.


Consulten volgen uitsluitend op afspraak
Wanneer een individueel consult gepland wordt is het ook de bedoeling dat het consult individueel plaatsvindt. Dit geldt zowel voor thuisconsulten of consulten op locatie als consulten in de praktijk. Alleen in voorafgaand overleg kan hiervan afgeweken worden.

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk te annuleren. Bij afwezigheid op een afspraak zonder bericht vooraf of annulering minder dan 48 uur van te voren, al dan niet door overmacht, wordt het gehele tarief in rekening gebracht. Een afspraak op maandag kan uiterlijk op de voorafgaande donderdag tot 12.00 uur kosteloos worden geannuleerd.


Betaling
U ontvangt na elk consult een factuur. Het factuurbedrag dient binnen 7 dagen na dagtekening bijgeschreven te zijn op ons bankrekeningnummer.

Trainingen en pakketten vormen hierop een uitzondering. Deze dienen voor aanvang van het eerste consult van de betreffende training/het betreffende pakket betaald te zijn. U ontvangt voor aanvang van de training/het pakket een factuur. Het factuurbedrag dient binnen 7 dagen na dagtekening bijgeschreven te zijn op ons bankrekeningnummer. Voor eventuele toeslagen of kosten ontvangt u wel na afloop van ieder consult een factuur. Ook hier geldt dat het factuurbedrag binnen 7 dagen na dagtekening bijgeschreven dient te zijn op ons bankrekeningummer.


Vergoeding
De behandeling wordt niet standaard vergoed door ziektekostenverzekeraars. Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij, polis en de bijbehorende voorwaarden is vergoeding soms mogelijk. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Drs. F.M.E. Damen is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP); lidnummer: 211454.


Een andere mogelijkheid om voor vergoeding in aanmerking te komen is door middel van een Persoons Gebonden Budget (PGB) met indicatie activerende of ondersteunende begeleiding.

Andere mogelijkheden tot vergoeding zijn uw werkgever of uitkerende instanties.Algemeen
Individueel consult
Relatie/gezins consult
Pakket: 6 individuele consulten
Pakket: 6 relatie/gezinsconsulten
Toeslag consult aan huis/op locatie
Toeslag consult in de avonduren
Telefonisch consult*
Email consult*   50,00
   60,00
255,00
315,00
   15,00
     7,50
   17,50
   15,00

45 min. gesprek, 15 min. adm. tijd
45 min. gesprek, 15 min. adm. tijd
Wekelijkse consulten gedurende 6 weken
Wekelijkse consulten gedurende 6 weken
plus 0,19/km
Betreft consulten vanaf 18.00u.
Per 10 min. of een gedeelte daarvan
Per 10 min. schrijf- en/of leestijd of een gedeelte daarvan


Trainingen
Sociale vaardigheidstraining
Burnout reintegratietraining
Effectiviteitstraining
Training Bloosangst
Training Triple-Z
Training Blijvend afvallen
Training vervolgpakket: 2 consulten
Training vervolgpakket: 4 consulten
Training vervolgpakket: 6 consulten
Toeslag consult aan huis/op locatie
Toeslag consult in de avonduren
255,00
665,00
340,00
340,00
340,00
380,00
   95,00
180,00
255,00
   15,00
     7,50


Wekelijkse consulten gedurende 6 weken
Wekelijkse consulten gedurende 16 weken
Wekelijkse consulten gedurende 8 weken
Wekelijkse consulten gedurende 6 weken (60 min. gesprek)
Wekelijkse consulten gedurende 8 weken
Wekelijkse consulten gedurende 9 weken
Wekelijkse consulten gedurende 2 weken
Wekelijkse consulten gedurende 4 weken
Wekelijkse consulten gedurende 6 weken
plus 0,19/km
Betreft consulten vanaf 18.00u.
Bij een dergelijk traject is een gereduceerd tarief mogelijk.

Overig
Langdurig begeleidingstraject**